@

Title - Bishin Densetsu Zoku

Developer - Magifact

Catalogue No. - SHVC-ZK

@